Privacy

Tooddoc – Website Privacybeleid

Geldig sinds: 01/06/2018

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") regelen uw gebruik van de website en App, die gevonden kan worden tooddoc.com (de "Website") en de Tooddoc App (de ‘App)

De Website en App zijn eigendom van en wordt beheerd door bvba Tooddoc , met maatschappelijke zetel op volgend adres: 113 Rue de Bruxelles te Genappe, geregistreerd onder nr 0696.989.144 en met als BTW nr BE0696.989.144. Verderop kan naar Tooddoc bvba worden verwezen als ("Tooddoc", "wij", "ons" of "onze").

Dit document heeft als doel u volledig en op een transparante manier te informeren over de maatregelen die wij hanteren teneinde uw persoonlijke levenssfeer te garanderen.

In dit Privacybeleid verwijst de term "Persoonlijke Informatie" naar alle die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentifceerd is of kan worden, zoals uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres. Indien u vragen heeft met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie of deze praktijken, gelieve Hello@Tooddoc.com te contacteren.

Gelieve dit Privacybeleid aandachtig te lezen om te begrijpen hoe wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken nadat wij het hebben verzameld. Gelieve dit Privacybeleid te lezen alvorens enige Persoonlijke Informatie aan ons door te geven. U hoeft geen enkele Persoonlijke Informatie door te geven bij het browsen van onze Website of App. Indien u niet wilt dat wij uw Persoonlijke Informatie verwerken, gelieve geen Persoonlijke Informatie op deze Website of App door te geven. Echter zonder uw Persoonlijke Informatie kan u mogelijks niet van alle diensten op deze Website of App gebruik maken.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De datum van de meest recente herziening zal op deze pagina verschijnen. Gelieve dan ook steeds dit Privacybeleid te lezen alvorens uw Persoonlijke Informatie door te geven.

1. Wanneer verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen Persoonlijke Gegevens via de Website en App wanneer u onze Website of App gebruikt en telkens wanneer u ons contacteert.

2. Welke Persoonlijke Informatie verzamelen wij van u?

Onze website en App werken snel en gericht op de gebruiker, vandaar dat wij u een minimum aan informatie vragen hetgeen nodig is om een snelle en vlotte navigatie op onze Website en App te garanderen. Dit maakt integraal deel uit van de werkwijze van de Website.

Sommige van uw persoonlijke gegevens zijn echter essentieel voor het goed functioneren van de Website en de toepassing. We slaan deze gegevens volledig gecodeerd en gecrypteerd op op onze servers.

Zo registreren en anonimiseren wij ondermeer volgende patientgegevens: leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer, symptomen, foto's en IP-adres.

Tot slot, een aantal gegevens worden ons automatisch doorgegeven dankzij de installatie van cookies eigen aan Tooddoc, en zijn uitsluitend bedoeld om de navigatie op de Website te vereenvoudigen en het gebruik van de App mogelijk te maken. Inderdaad, deze onthouden bijvoorbeeld de door u geselecteerde taal. U kan uiteraard de installatie van cookies weigeren door uw browser instellingen te wijzigen. Voor meer informatie omtrent cookies, gelieve ons Cookie Beleid te raadplegen Privacybeleid.

De consument geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Tooddoc om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens zoals hierboven op niet-limitatieve wijze beschreven, en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor de dienstverlening zoals aangeboden via de website en de App.

3. Waarom verzamelen wij uw Persoonlijke Informatie?

Wij verzamelen uw Persoonlijke informatie enkel ter vereenvoudiging van uw navigatie op onze Website en het gebruik van onze App. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet gebruiken voor commerciële doeleinden andere dan deze hieronder beschreven. Uw Persoonlijke Informatie laat ons ondermeer toe om u in contact te brengen met de meest aangewezen en beschikbare geneesheer. En in het algemeen laat deze informatie ons toe om de adminstratie van de Website en App te beheren.

Mocht Tooddoc in de toekomst meer informatie nodig hebben, zullen we u hieromtrent vooraf informeren.

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet langer bijhouden dan nodig voor het voorgestelde doel van de verwerking van uw Persoonlijke Informatie.

4. Aan wie geven wij uw Persoonlijke Informatie door?

Indien u een afspraak met een geneesheer wenst in te plannen, zal uw Persoonlijke Informatie aan deze worden overgemaakt, dit pas nadat u de afspraak hebt bevestigd.

Persoonlijke gegevens van de participerende artsen kunnen ook worden medegedeeld aan de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de hosting van de Website en App.

Indien Persoonlijke Informatie wordt gedeeld met externe dienstverleners (die wij inschakelen om gegevens voor onze rekening te verwerken of te analyseren), zal dit steeds anoniem en gecrypteerd gebeuren.

Tooddoc is niet verantwoordelijk indien bepaalde Persoonlijke Informatie gelinkt aan uw Google of Facebook account, automatisch aan hen wordt meegedeeld om de publicitaire banners te personaliseren.

Persoonlijke Informatie (zoals symptomen, locaties, leeftijd, geslacht, nationaliteit, duurtijd van gebruik Website en App, ….) zal eerst worden geanonimiseerd alvorens eventueel te worden gebruikt voor studies, enquetes of statistieken.

Door onze Website en App te gebruiken, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat wij uw Persoonlijke Gegevens als “goede huisvader” zullen behandelen, overeenkomstig met de Wetten op de Privacy,Vertrouwelijkheid, Medisch geheim en de passende deontologische regels.

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie enkel aan overheidsinstanties of wetshandhavingsinstanties meedelen, indien dit bij wet vereist is of om te voldoen aan een rechterlijk verzoek.

5. Koppelingen naar andere websites

De Website of App kunnen koppelingen bevatten naar websites die eigendom zijn van en onderhouden worden door derde partijen. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid en wij raden u aan om deze te raadplegen, daar het gebruik van de Persoonlijke Informatie die u doorgeeft bij het bezoeken van deze websites hieraan onderworpen is.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid van zulke websites van derde partijen en uw gebruik van zulke website is op eigen risico.

6. Veiligheid

Wij handhaven veiligheidsmaatregelen om de door u via deze Website of App verstrekte Persoonlijke Informatie te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging. Let echter op dat perfecte beveiliging op het Internet niet bestaat. Hoewel wij ernaar streven om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, dient de aandacht gevestigd te worden op het feit dat de veiligheid van gegevensoverdracht per elektronische drager nooit volstrekt gegarandeerd kan worden.

De betalingen gebeuren via een externe dienstverlener die alle veiligheidsgaranties aanbiedt noodzakelijk voor een dergelijke transactie. Wij houden dus geen financiële informatie bij van u.

7. Uw recht om uw Persoonlijke Informatie in te kijken

Wat zijn uw rechten?

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen of u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via het e-mailadres hello@tooddoc.com.

Wij zullen vervolgens redelijke inspanningen doen om Persoonlijke Informatie over u in onze bestanden te leveren, te verbeteren of te verwijderen.

Het is eveneens mogelijk uw Persoonlijke Informatie te wijzigen door u te begeven op uw account Tooddoc en door op mijn gegevens wijzigen te klikken.